Gizlilik ve Güvenlik

LONGRAN MUTFAK CİHAZLARI SAN. TİC. A. Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ 

Biz, https://www.ukinox.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesinin veri sorumlusu Longran Mutfak Cihazları Sanayi, Ticaret A.Ş. ( ‘ UKİNOX’ ) olarak, internet sitemiz üzerinden yürütmekte olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metnini hazırladık.  

Ayrıca internet sitesi çerezleri ile de kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ve Çerez Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirsiniz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

UKINOX ve markalarının ürün ve hizmetlerine olan ilginiz veya ürünlerden faydalanmanız ve buna bağlı işlemlerin yerine getirilmesi süresince bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 

İnternet sitemiz üzerinden ücretsiz keşif hizmeti talebi oluşturmak ve web sitesi üzerinden sunulan diğer hizmetlerden yararlanmak amacıyla gerekli olan formları doldurduğunuzda adınıza işlem yapabilmek, talebiniz üzerine size hizmet sunmak ve gerekli olan diğer işlemleri yürütmek ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad verilerinizi işliyoruz. 

İletişim Verisi 

Sizinle iletişim kurabilmek ve web sitesi üzerinden oluşturduğunuz taleplere istinaden sizlere ulaşabilmek ve diğer konulardaki taleplerinizi oluşturabilmek ve bunları en hızlı şekilde yerine getirebilmek, onayınız halinde Şirketimizin her türlü ürün, hizmet ve çalışmaları hakkında tarafınıza iletişim mecraları kanalıyla hizmet, kampanya, tanıtım, promosyon, iletişim ve duyuru/bilgilendirme faaliyetleri yürütmek, ürün, hizmet ve çalışmalar hakkında tarafınıza bilgi vermek ve internet sitemiz üzerinden sunulan hizmetlerden yaralanabilmenizi sağlayabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi işliyoruz. 

İnternet Trafiği Verisi 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde yükümlü olduğumuz için internet sitemize giriş yaptığınız bilgisayar IP numaranız ile uygulama üzerindeki gezinme ve tıklanma bilgileriniz (log kayıtlarınız) ile uygulamayı açtığınız konum bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi saklamaktayız. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?  

Kişisel verilerinizi, internet sitemiz üzerinden ürün ve hizmetlerimizin tanıtılması ve sunulması ile buna bağlı diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilmek adına internet sitemizde yer alan ilgili form ve kutucuk alanları ile tarayıcı aracılığıyla ve hizmetlerimiz sonrası fiziken tutulan kayıtlar üzerinden “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması”, ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleriyle tamamen ve kısmen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI  

İnternet sitemizde gezinirken ve hizmet alım taleplerinde bulunurken bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere sunulması, ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, yeniden pazarlama faaliyetleri için reklam gösterimlerinin gerçekleştirilmesi, UKİNOX olarak ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, ticari risk ve ihtiyaçlarımızın tespiti ve analiz edilmesi ile bunların temini, olası hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla başta üretim, lojistik, SMS ve e-posta hizmeti, bilgi işlem alanındaki hizmet sağlayıcılarımız olmak üzere ilgili iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bayilerimize, bizden bağımsız ve fakat bize hizmet veren danışmanlarımız, avukatlarımız ve sair çözüm ortaklarımıza ve yine gerekli olması halinde ilgili üçüncü kişilere ve kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilmektedir.  

HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin UKİNOX için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.   

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz: 

 

Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimizin aşağıdaki e-posta adresine teslim edebilirsiniz.  

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

LONGRAN MUTFAK CİHAZLARI SANAYİ TİCARET A.Ş. 

Başvuru formunun gönderileceği e-posta adresi: [email protected]  

Fiziki Adres: Merkez Mahallesi Zafer Caddesi No:21 81850 Gümüşova / Düzce